Chính thức đưa Trục kết nối doanh nghiệp vào sử dụng

  • Trang chủ
  • >
  • Chính thức đưa Trục kết nối doanh nghiệp vào sử dụng
10/08/2020

DNVN – Từ ngày 8/8, Trục điện tử kết nối doanh nghiệp (https://erpstore.vn) chính thức trở thành hệ thống chứng thực điện tử được Bộ Công Thương bảo đảm và đưa vào sử dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

Trục điện tử kết nối doanh nghiệp được Cục Thương mại và Kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai theo chương trình định hướng văn bản, chứng từ điện tử giúp các cá nhân, doanh nghiệp giao kết hợp đồng, ký điện tử…

Việc xây dựng hạ tầng phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giao kết điện tử là một trong những nội dung được nêu ra trong “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020” theo Quyết định 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao diện Trục điện tử kết nối doanh nghiệp.

Mọi giao kết, chữ ký số trên Trục điện tử kết nối doanh nghiệp được bảo đảm: Văn bản điện tử có giá trị pháp lý, có tính xác thực và an toàn; môi trường làm việc đa nền tảng, linh hoạt, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Với thiết bị chữ ký số sẵn có (usb token), các doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng khởi tạo tài khoản trên hệ thống trục để trao đối văn bản, ký hợp đồng điện tử.

Đến nay đã có khoảng 3000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Trục điện tử để giao dịch văn bản, hợp đồng với nhau. Bên cạnh đó, các cá nhân cũng có thể sử dụng chữ ký số HSM để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.

(Nguồn: doanhnghiepvn.vn)

Bình luận (0)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *